Partners

Met onze partners zorgen wij er voor dat u de juiste steun krijgt!

Hieronder een selectie uit ons grote netwerk aan partners waar wij u mee kunnen verbinden

Koninklijke Binnenvaart Nederland

KBN is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor de binnenvaart. Zowel kleine transportondernemingen als grote internationale logistieke dienstverleners zijn aangesloten. KBN vertegenwoordigt het grootste deel van alle rederijen en vervoersorganisatoren in alle deelsectoren van de binnenvaart.

Algemeene Schippers vereeniging

Het beleid van de ASV is gebaseerd op democratische beginselen en is gericht op het streven naar sociaal en economisch aanvaardbare situaties in de binnenvaart, waarbij in de meest ruime zin des woords, de factor 'mens' centraal staat.

EOC Verzekeringen

EOC is een onderlinge verzekeraar met een rijke historie – op ons kunt u varen. Wij waken elke dag over een behouden vaart voor schippers uit de beroeps- en pleziervaart. Als verzekerde kunt u op ons rekenen, ook ’s avonds en in het weekend.

Landelijk Onderwijs voor Varende Kinderen

De LOVK is de enige organisatie in Nederland die de verantwoordelijkheid heeft voor het onderwijs aan varende kinderen van 3 tot 7 jaar. Hierbij wordt het recht op onderwijs dat zij hebben zo goed mogelijk ingevuld. Dat houdt in dat rekening gehouden wordt met de specifieke situatie van kinderen en ouders en dat voorbereid wordt op een probleemloze doorstroming naar het reguliere basis­onderwijs. Hiervoor levert de LOVK maatwerk voor elk kind.