Het Steunpunt


Ons doel

Steunpunt Binnenvaart valt bestuurlijk onder de Stichting Steunpunt AMVV (Algemene Maatschappij voor Varenden).


Doel van de stichting is:


‘Het verrichten van sociaal -maatschappelijk en welzijnswerk voor de opvarenden van de Rijn- en binnenvaart, dat mede gericht is op de behartiging van hun belangen en verbetering van hun burgerrechtelijke positie en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’  

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 


De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:


- Het doen functioneren van een Steunpunt Binnenvaart, een vierentwintig uurs bereikbaarheidsservice voor de binnenvaart om te helpen/ te bemiddelen bij (veelal complexe) individuele (hulp)vragen, faciliteren bij calamiteiten en doorverwijzing naar de gewenste voorziening/organisatie/dienstverlening.


- Het onderhouden van contacten met organisaties/instanties in en om de binnenvaart.


-  Het participeren in organen voor overleg en samenwerkingsprojecten.

rdam-haven
Wat wij bieden
24 uurs Steunpunt

Een vierentwintig uurs bereikbaarheidsservice voor de binnenvaart om te helpen/ te bemiddelen bij individuele (hulp)vragen en calamiteiten.

Onderhouden van contact

Het onderhouden van contacten met organisaties en instanties in en om de binnenvaart.

Participeren

Steunpunt Binnenvaart participeert ook in organen voor overleg en samenwerkingsprojecten

unsplashstuurwiel2


De Organisatie


Het bestuur van de Stichting Steunpunt AMVV bestaat op dit moment uit: 


- Hans Bruggeman (voorzitter)

- Adri van der Hoeven (vice-voorzitter)

- Ton van Dongen (secretaris) 

- Jaco Baars ( penningmeester) 

- Ad Driesprong

 

De bestuursleden van de Stichting Steunpunt AMVV zijn niet op de hoogte/hebben geen inzage in de namen van de hulpvragers of de inhoud van de hulpvragen. Het ‘waladres’ van Steunpunt Binnenvaart is:  


Steunpunt Binnenvaart 

p/a Scheepmakerij 340,

3331 MC Zwijndrecht

e-mail: info@steunpuntbinnenvaart.nlHet adres van het bestuur van de Stichting Steunpunt AMVV is ook:

p/a Scheepmakerij 340.

3331 MC Zwijndrecht

e-mail: secretariaat@steunpuntbinnenvaart.nl


 KvK Amsterdam 33161972

 RSIN: 003024556

 NL72RABO 0136 5763 11 


ANBI Status