Nabestaandenpensioen
De tijd dat je schip je pensioen was, is voor veel mensen voorbij en nog niet iedereen heeft (voldoende) pensioen opgebouwd als aanvulling op de AOW. Nu het wat beter lijkt te gaan in de binnenvaart, komt daar wellicht wat ruimte voor, maar het is in ieder geval verstandig een nabestaandenpensioen af te sluiten zodat u uw partner en eventuele kinderen niet onverzorgd, of in ieder geval een beetje verzorgd achter laat. Wie na 1950 geboren is en voldoende arbeidsgeschikt is, krijgt in principe geen uitkering vanuit de nabestaandenwet (ANW). Daarbij gaat de AOW-leeftijd steeds verder omhoog. Als de man al AOW kreeg, maar zijn jongere partner nog niet, dan heeft die na zijn overlijden nergens recht op en rest de bijstand. Maar je hebt pas recht op bijstand als je minder dan € 5.929,- spaargeld/vermogen hebt (norm 2016). Als je meer hebt moet je dat eerst ‘opeten’.
De jaarpremie voor een nabestaandenpensioen valt volgens deskundigen wel mee. Wellicht goed om daar eens met uw verzekeringsadviseur of boekhouder naar te kijken.

Noodgeval
Soms heb je aan boord snel een arts nodig of moet een ernstig gewond gezins- of bemanningslid met spoed naar het ziekenhuis. In zo’n geval kun je soms beter contact opnemen met een post of de havendienst. Die kunnen, in overleg met de mensen van alarmnummer 112, snel uitzoeken waar een arts of ambulance bij het schip kan komen. Haventerreinen zijn soms moeilijk toegankelijk en de havennummers die de schipper vanaf het water ziet, zijn vanaf de wal niet altijd te vinden of te bereiken. Dat is, zeker in noodgevallen, voor beide partijen erg frustrerend. De havendienst, Rijkswaterstaat of de mensen op de post, kennen het gebied en kunnen de hulpactie efficiënt coördineren. Daarnaast zorgen ze vaak ook voor praktische hulp.