Steunpunt Binnenvaart bestaat  tien jaar. Het Steunpunt biedt varenden hulp bij ziekte, ongevallen en individuele sociaal-maatschappelijke en financiële problemen. Sinds de oprichting in 2005 kwamen ruim 1480 hulpvragen binnen.  Nu ‘nut en noodzaak’ bewezen zijn, is het belangrijk dat er ook in de toekomst voldoende geld is. Daarom werd onlangs op de Ronde Tafelbijeenkomst van Steunpunt Binnenvaart een actie gestart om vrienden te werven.

 

Het Steunpunt wordt op dit moment gefinancierd uit reservegelden van de AMVV, de Algemene Maatschappij voor Varenden. Die pot raakt leeg en om de continuïteit te waarborgen heeft het bestuur van Stichting Steunpunt Binnenvaart besloten een beroep te doen op ‘Vrienden van het Steunpunt’.   Om iedereen de gelegenheid te geven ‘vriend’ te worden zijn er een aantal mogelijkheden: kleine vrienden ( bedrag tot 100 euro), vrienden ( bedrag tussen 100 en 1000 euro) of grote vrienden (bedrag boven de 1000 euro). Aanmelden kan via de vriendenpagina op de website van het Steunpunt ( www.steunpuntbinnenvaart.nl).  Uiteraard zijn ook héle grote vrienden of vriendinnen welkom  én het staat iedereen uiteraard ook vrij eenmalig een bedrag aan het Steunpunt over te maken. Aan die giften kunnen uiteraard geen rechten of privileges worden ontleend. Het Steunpunt blijft onafhankelijk. Iedereen  in de binnenvaart kan er een beroep op doen. Voor meer informatie over de vriendenactie kunt u bellen met het Steunpuntnummer 0620-112319 of stuur een mail (info@steunpuntbinnenvaart.nl).