De Stichting Steunpunt Binnenvaart van de AMVV heeft drie nieuwe bestuursleden. Dat zijn voormalig binnenvaartpredikant Gert van Zeben, EOC-bestuurder Tom Boerema (op persoonlijke titel) en Erik van Toor, nu directeur van de veerdienst Schoonhoven en voorheen directeur Markt en Economie bij BLN. Zij volgen Marga Barnard-Jezek en Jaap Louwes op die onlangs statutair aftraden. Voorzitter van het Steunpunt is Henk Mos. Bert Dik blijft secretaris/penningmeester.

Steunpunt Binnenvaart biedt als ‘bruggetje naar de wal’ hulp bij ziekte,  ongevallen, financiële- en sociaal-maatschappelijke vragen en problemen.  Het Steunpunt bestaat in maart tien jaar. In die tijd kwamen ruim 1400 hulpvragen binnen.  ‘Het Steunpunt voorziet duidelijk in een behoefte en krijgt ook steeds meer bekendheid’, zegt Lilian van Hiele, coördinator van Steunpunt Binnenvaart.  

 

‘Het tienjarig bestaan is een mooi moment voor een nieuwe website (www.steunpuntbinnenvaart.nl). Verder is het bestuur uitgebreid, is de naam van de stichting aangepast en hebben we een nieuwe e-mailadres (info@steunpuntbinnenvaart.nl ).‘

 

Steunpunt Binnenvaart werd in 2005 opgericht nadat de overheid de subsidie aan de welzijnsorganisaties in de binnenvaart had stopgezet. Het AMVV-bestuur besloot het nog beschikbare geld in te zetten voor de opzet van een  steunpunt waar iedereen in de binnenvaart een beroep op kan doen.  Eind maart is er een besloten jubileumbijeenkomst voor de ruim honderd mensen van instanties/organisaties in en om de binnenvaart waar het Steunpunt mee samenwerkt.