Zelfstandige ondernemers hebben recht op een zwangerschapsuitkering. Het gaat dan om een periode van ten minste 16 weken tijdens en na de zwangerschap waarin ze minder kunnen werken. Die Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ) kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd.  Dat geldt voor vrouwen die bevallen zijn tussen 1 januari 1998 en 30 april 2005 en 1 juni 2008 tot nu. In de tussenliggende periode bestond er geen zwangerschapsregeling voor zelfstandigen. De uitkering kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Om in aanmerking te komen voor de uitkering moet u zelfstandig ondernemer of  (mede) aandeelhouder met of zonder personeel zijn. Maar de regeling geldt ook voor freelancers, zelfstandige beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenotes. Wie in het jaar voor de bevalling ten minste 1225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, krijgt de maximale uitkering. Die is gelijk aan het minimumloon. Bij vrouwen die minder werkten is de hoogte van de ZEZ  afhankelijk van de winst in het voorafgaande jaar.                                                                                        

De uitkering kan worden aangevraagd met het ZEZ-formulier dat te vinden is op de website van het UWV (www.uwv.nl) of tik bij google ZEZ-formulier in. De vragen zijn zo lastig dat veel mensen de hulp van hun boekhouder nodig zullen hebben. Zeker als u de uitkering met terugwerkende kracht aanvraagt. Hou er rekening mee dat het UWV ook kopieën van belastingaanslagen van de betreffende jaren wil hebben.                                                    

Wie nu zwanger is en een beroep op de regeling wil doen, moet het ZEZ-formulier uiterlijk twee weken voor de gewenste ingangsdatum hebben opgestuurd naar het UWV.

 http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/AG14001096.aspx