Steunpunt Binnenvaart biedt als "bruggetje naar de wal" hulp bij ziekte, ongevallen, sociaal-maatschappelijke en financiële vragen en problemen. Het AMVV-Steunpunt luistert, geeft informatie, zoekt zaken uit en helpt bij het zoeken naar oplossingen. Het maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande kennis en ervaring en probeert  tegelijkertijd overheden en instanties te wijzen op de specifieke omstandigheden van de varende ondernemer.

Ooit lagen in alle grote binnenvaarthavens "Zwanen", de ontmoetingscentra van de binnenvaart. Héél in het begin kon je er douchen of de was doen. Je kon er je post ophalen. Je ging er naar de beurs of naar de kleuterschool. Of je dronk er gezellig een kopje koffie of een biertje met collega's. Die "goeie ouwe tijd" is voorbij.

Maar wat blijft is de zorg voor de schipper en zijn gezin! 

Daarom heeft de AMVV in 2005 Steunpunt Binnenvaart opgezet. Op dit moment is er al ruim 2750 keer een beroep op het Steunpunt gedaan. Omdat mensen stil lagen vanwege ziekte, na een ongeval of sterfgeval. Vanwege relatieproblemen, financiële problemen of ze vroegen ons te bemiddelen bij een conflict. We helpen mensen die willen of moeten stoppen met varen, die schulden hebben, die op zoek zijn naar een woning aan de wal of informatie willen over de bijzondere bijstand voor zelfstandigen.  

Varenden die zelf achter zaken en regelingen aan moeten bellen worden nogal eens van het kastje naar de muur gestuurd, wat veel ergernis, tijd en geld kost. Dus schroom niet te bellen als u een vraag of probleem heeft, het Steunpunt helpt u graag!  

Bij het oplossen van alle zaken en problemen zijn inmiddels ruim honderdvijftig mensen vanuit instanties/organisaties in en om de binnenvaart betrokken. Binnenvaartboekhouders, (casco)verzekeraars, alle binnenvaartbanken, de binnenvaartorganisaties, samenwerkingsverbanden, advocaten, adviesbureaus, de Belastingdienst, juristen, binnenvaartpredikanten, regionale bureaus voor zelfstandigen, Rivier-/waterpolitie, Rijkswaterstaat, vertegenwoordigers van onderwijs, internaten etc.

Deze samenwerking tussen organisaties, bedrijven, overheden, financiële-,  maatschappelijke-  en kerkelijke instanties en dienstverleners is uniek. De mensen uit dat netwerk komen elk jaar bij elkaar op de Ronde Tafelbijeenkomst, waar actuele thema’s worden besproken en veel ruimte is voor uitwisseling van informatie, contact en overleg. De hulp van het Steunpunt kost niets en is vrijwel altijd ‘maatwerk’.